Legislatie

 

  HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

  ORDIN Nr. 1723/950 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

  LEGE Nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  ORDIN Nr. 1199 din 26 iulie 2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1

  ORDIN Nr. 1144 din 7 iulie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale

  ORDIN Nr. 75 din 30 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman

  ORDIN Nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

  HOTĂRÂRE Nr. 346 din 31 martie 2011 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

  HOTĂRÂRE Nr. 345 din 31 martie 2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a listei acestor unităţi sanitare

  ORDIN Nr. 257 din 28 martie 2011 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

  HOTĂRÂRE Nr. 303 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de raţionalizare a spitalelor

  ORDIN Nr. 208 din 18 martie 2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

  HOTĂRÂRE Nr. 212 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice "

  HOTĂRÂRE Nr. 151 din 23 februarie 2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 - 2013

  ORDIN Nr. 1591/1110 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

  HOTĂRÂRE Nr. 1389 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012

  HOTĂRÂRE Nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

  ORDIN Nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

  ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

  HOTĂRÂRE Nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti

  ORDIN Nr. 265/408 din 1 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

  ORDIN Nr. 264/407 din 1 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010

  HOTĂRÂRE Nr. 262 din 31 martie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

  HOTĂRÂRE Nr. 261 din 31 martie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

  HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

  ORDIN Nr. 75 din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

  ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă

  ORDIN Nr. 44/53 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

  ORDIN nr.12/2010 privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii

  ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  ORDIN Nr. 962 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor

  HOTĂRÂRE Nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

  ORDIN Nr. 326 din 16 martie 2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă

  ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  HOTĂRÂRE Nr. 1567 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

  LEGE Nr. 266 din 7 noiembrie 2008 *** Republicată - Legea farmaciei

  HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

  HOTĂRÂRE Nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

  ORDIN Nr. 1836/23.10.2007 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

  LEGE Nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

  ORDIN Nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  ORDIN Nr. 365/1 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate

  ORDIN Nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

  ORDIN Nr. 140/1515 din 26 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical

  HOTĂRÂRE Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

  ORDIN Nr. 1344 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

  ORDIN Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

  ORDIN Nr. 1290 din 25 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  HOTĂRÂRE Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge

  ORDIN Nr. 886 din 19 iulie 2006 privind externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale din unităţile sanitare

  ORDIN Nr. 824 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat

  ORDIN Nr. 577/909 din 26 mai 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  ORDIN Nr. 372 din 10 aprilie 2006 privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare

  LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

  LEGE Nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  LEGE Nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

  HOTĂRÂRE Nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale

  ORDIN Nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

  LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului

  LEGE Nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

  ORDONANŢĂ Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor

  ORDONANŢĂ Nr. 124 din 29 august 1998 *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

  ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei