Informaţii generale

COMITET DIRECTOR: 

MANAGER:   PROF. DR. GRIGORE TINICA

DIRECTOR MEDICAL: Conf. Dr. Alexandru BURLACU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: EC. SERGIU BULGARU

ABREVIERE CONSACRATĂ: IBCV Iaşi

ADRESĂ:  B-dul Carol I, nr. 50, Iaşi, jud. Iaşi, România,  Cod poştal:  700503

STRUCTURA ORGANIZATORICA conform ordin nr. 1149/27.08.2010

BUGET IBCV IASI

ACREDITARE - Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

INTEGRITATE

LISTA PERSONAL SANITAR SUPERIOR

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALA

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE

CODUL DE CONDUITA AL PERSONALULUI CONTRACTUAL

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE AL IBCV IASI - ROI

CONSILIUL DE ETICA

INSTITUTII PARTENERE

DATE STATISTICE

DOCUMENTE STATUTARE SI DE INFIINTARE

SITUATIE VENIT PE FUNCTII - MARTIE 2018 - SEPTEMBRIE 2018 - MARTIE 2019 - SEPTEMBRIE 2019 - SEPTEMBRIE 2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE "Prof. dr. George I.M. Georgescu" IASI

ORGANIGRAMA

PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2015

SITUATIA FINANTARILOR PRIN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE 2014 - 2017

NUMAR DE PACIENTI TRATATI IN ANUL 2014

LISTA DE DOTARI A IBCV IASI

OFERTA ANALIZE MEDICALE LABORATOR PENTRU PERIOADA CONTRACTATA DIN ANUL 2015

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2009

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice nr. 1376 / 28.04.2009 + ACT ADITIONAL Nr. AA555 de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice - laborator, radiologie, bioimpedanta - la CONTRACTUL de furnizare de servicii medicale spitalicesti Nr. 555 / 28.04.2009

CONTRACT pentru finantarea programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ in anul 2009 NR. 1295 / 06.05.2009

CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitalicesti Nr. 555 / 28.04.2009 + ACT ADITIONAL Nr. 400 / 17.11.2009 la CONTRACTUL de furnizare servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca Nr. 555 / 28.04.2009

Veniturile salariale nete ale angajatilor IBCV Iasi - martie 2022

Veniturile salariale nete ale angajatilor IBCV Iasi - septembrie 2021

Bilant Iunie 2010

Contractat / realizat IBCV Iasi spitalizare de zi Contractat / realizat IBCV Iasi DRG

Act constituire:  HG Nr. 174 din 27-Mar-1995

Cod fiscal/CUI: 8615184 

IBAN Trezorerie: RO95TREZ4065041XXX000720

SIRUES: 222000298

SIRUTA: 95060

CAEN: 8511

NABS: 0401