Comunicate

  • la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt in   temeiul art. 104 litera c) din Legea nr.98/2016
     privind achizitiile publice
     Autoritatea contractanta: Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul Carol 1 nr 50, CUI: 8615184

    "Achizitie de materiale sanitare Chirurgie Cardiovasculara".

           Documentatie de atribuire