Comunicate

la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt in   temeiul art. 104 litera c) din Legea nr.98/2016
 privind achizitiile publice
 Autoritatea contractanta: Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul Carol 1 nr 50, CUI: 8615184

"Achizitie de materiale sanitare specifice pentru proceduri de electrofiziologie-ablatii".

       Documentatie de atribuire

CAIET DE SARCINI   MODELE DE FORMULARE   MODEL_CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE